dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA şi LUCA ILIE CRISTINEL pentru construirea a două clădiri cu regim de înălţime P şi P +Ep, cu destinaţii de spaţii comerciale, birouri, spaţii depozitare şi împrejmuire, pe teren proprietate privată identic cu parcela cu numarul cadastral 6367 în suprafaţă de 1300 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Cuza Vodă.
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9:00 – 13:00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Anunt nr.21670/17.07.2015

Plan de incadrare in zona

Reglementari urbanistice

Inchide