pentru construire clădire de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiat de SC KATYDAR SRL, pe teren proprietate privată în suprafață de 1051 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 49521, situată în intravilanul municipiului Suceava, str. Zamca.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 30.01.2018 – 13.02.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plan de încadrare în zonă

Plan de reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 3372 / 29.01.2018

Inchide