iniţiat de SC OVI VALI SRL pentru construire ansamblu rezidential format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 8628 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 52907, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Voroneț.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 15.05.2019 – 29.05.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
 Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 PLAN INCADRARE IN ZONA
 PLAN REGLEMENTARI   URBANISTICE

Data afișării: 13.05.2019

 

Inchide