în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Filip Stelică şi Filip Aneta pentru construire locuinţă, anexe, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 5000 mp, identic cu nr. cadastral 30676, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Mitocului.
 Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”
Observaţiile pot fi primite în perioada 09.09.2016 – 23.09.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Anunţ Nr. 27736  din  05.09.2016

Documentaţie:

 

Inchide