PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații prestări servicii, spații de învățamânt), locuri de parcare, sistematizare verticală și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18700mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58585, nr. 58586, nr. 58587 și nr. 58588, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L. și PIETRARU ION și PIETRARU LARISEA.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 07.03.2023, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Reglementări urbanistice

- Încadrare în teritoriu

- Posibilități de mobilare urbanistică

 

Inchide