și Regulament de urbanism aferent, pentru obiectivul de investiții “Construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestare servicii, birouri la parter, spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări exterioare, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2500 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 36413, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. 1 Decembie 1918, inițiator S.C. Davasy Buildars S.R.L.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 15.06.2020, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

Inchide