inițiat de SC RAI ONO IMPEX SRL pentru construire depozit comercial pentru desfacere materiale de construcții, amenajări exterioare (platforme de depozitare), locuri de parcare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 3336 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 46422 și nr. 46423, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Traian Vuia.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.05.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan încadrare în teritoriu

 

Anunț nr. 17251 / 12.05.2017

Inchide