A N U N Ţ

Nr. 4982 / 07.02.2017

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal iniţiat de Grămadă Mihai Iuliu pentru construirea unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+M, sistematizare verticală, împrejmuire și utilități, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 162/11, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Alexandru cel Bun.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data 07.02.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
    Observaţiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

Inchide