pentru construire bloc de locuinte, locuri de parcare, spațiu de joaca pentru copii, sistematizare verticala, racoprduri/bransamente, imprejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53637, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Alexandru cel Bun, f.n., inițiator S.C. ERICADA  S.R.L.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 19.08.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.         
   Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Incadrare in zona.
Reglementari urbanistice
.

Anunt nr. 27157 din 14.08.2019                                               Afisat în data de: 14.08.2019

 

 

 

 

 

Inchide