pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 8200 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 49664, situat în extravilanul municipiului Suceava, pe Dealul Mănăstirii, inițiatori Murariu Aurelia, Murariu Vergil și Dobroghiu Ioan.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 17.11.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Reglementări urbanistice

Plan cadastral - Ortofotoplan

  

Anunț nr. 40248 / 17.11.2017

 

Inchide