inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA, pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea municipiului Suceava în suprafață de 1900 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 51700, situat în intravilanul municipiului Suceava.

Anunț nr. 39321 / 09.11.2017

Inchide