inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA, pentru construire parcare supraterană etajată, pe teren în suprafață totală de 4512 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, în zona străzii Ștefan Tomșa.
  Documentele aferente pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 19.07.2021 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A sau la adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare pentru stabilirea obiectivelor și cerințelor PUZ.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Data afișării: 16.07.2021.

Inchide