inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru construire parcare supraterană etajată, pe teren în suprafaţă totală de 22084 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, la intersecția străzii Universității cu b-dul 1Mai şi cu strada Alexandru Cel Bun.
  Documentele aferente pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism, de luni până vineri între orele 9:00-13:00 și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 30 zile începând cu data de 17.08.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A sau la adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.   
  Observaţiile și propunerile transmise sunt necesare pentru stabilirea obiectivelor și cerințelor PUZ în vederea elaborării Temei de proiectare si vor fi analizate în ședința grupului de lucru cu rol consultativ, numit prin HCL nr. 25/30.01.2020.

- Plan de amplasament și delimitare a imobilului

- Certificat de Urbanism nr. 242 / 03.03.2020

- Anexa CU 242 / 03.03.2020

 

Anunț nr. 24673/17.08.2020

Inchide