pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada I.G. Sbiera.
  Inițiatori: SC IMPERIUM PALAS SRL.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 8.07.2019, la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Inchide