inițiat S.C. ENERGO-CONSULT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 600 mp, identic cu parcela notata cu numărul cadastral 47463, situată în intravilanul municipiului Suceava, zona Cartodrom.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 17.08.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

  

Anunț nr. 29085 / 17.08.2017

Inchide