inițiat de ZELENCIUC GABRIEL ALEXANDRU și ZELENCIUC GABRIELA pentru construire clădire cu destinația spălătorie, vulcanizare și recepție, locuință de serviciu, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1000 mp, identic cu parcela notată cu numărul cadastral 40611, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data 19.06.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan încadrare în zonă

 

Anunț nr. 21788 / 19.06.2017

Inchide