inițiat de S.C. ALPHA HOUSE CONSTRUCT S.R.L. pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu 3 tronsoane cu regim de înălțime D+P+7E+8Eretras, D+P+6E+7Eretras și D+P+4E, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1426 mp, identic cu parcelele notate cu numerele cadastrale 50671 (926mp) și 50672 (500mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Zamca, nr. 39.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

  - Notă de fundamentare

  - Expunere de motive

  - Raportul compartimentelor de specialitate

  - Proiect de hotărâre

  - Raport consultare public

  - Încadrare în teritoriu

  - Reglementări urbanistice

Data afișării: 17.01.2019

Inchide