inițiat de SC OVI VALI SRL, pentru construire ansamblu rezidențial format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață de 8628 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 52907, situat în intravilanul municipiului, pe str. Voroneț.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    -
Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
    -
Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 19.07.2019

Inchide