inițiat de SC TUROTEX COM SRL pentru lucrări de modificare, modernizare, supraetajare, extindere clădire (S+P+1E+M) și schimbarea destinației din laborator panificație în clădire de locuit cu mai multe apartamente cu regim de înălțime S+P+2E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare de șantier, împrejmuire, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului, pe str. Nicolae Costin nr. 1A.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la secțiunea “Anunțuri”, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Proiect de hotărâre

Raport consultare public

Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

Inchide