in vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticala, împrejmuire si utilități, inițiat de Grămadă Mihai Iuliu, pe teren proprietate privată în suprafață de 946 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 38787, situat în intravilanul municipiului, pe strada Alexandru cel Bun.
    Documentația de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 22.05.2017-15.06.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.

Plan încadrare în zonă

Reglementări

Anunț nr. 18062 / 19.05.2017

Inchide