pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, inițiat de P.F.A. Bohz Gheorghe, pe teren proprietate privată în suprafață de 1475 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40968, situat în intravilanul municipiului, pe strada Universității.
    Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 03.05.2017 – 27.05.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.

Trapez

Ortofotoplan

Reglementări

 

Anunț nr. 15704 / 02.05.2017

Inchide