pentru construirea a patru blocuri de locuințe colective D+P+10E, împrejmuire, racorduri/branșamente, sistematizare verticală, locuri de parcare, inițiat de SC MINARO ADAMA SRL, pe teren proprietate privată în suprafață de 9000 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 50587, situat în intravilanul municipiului, pe strada Apeductului, f.n.
    Documentația de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 12.07.2017 – 26.07.2017,  la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.

Plan încadrare

Reglementări urbanistice

 

 Anunț nr. 24654 / 12.07.2017

Inchide