inițiat de Universitatea „Stefan Cel Mare” Suceava, pentru “Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate in vederea extinderii corpului E cu spatii de cercetare si de invatamant”, pe teren proprietate privata si publica ale municipiului Suceava în suprafață de 4388mp identic cu nr. cad. 34569, teren in suprafata de 4465mp identic cu nr. cad. 56265 si teren in suprafata de 52mp identic cu nr. cad. 54850, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Bulvardul 1 Decembrie.
 Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parter instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada     13.04.2021 – 07.05.2021 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A sau pe adresa de mail:
urbanism@primariasv.ro
 Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
 Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Incadrare in teritoriu
 Reglementari urbanistice

Inchide