pentru construire locuinte colective, spatii comerciale, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată, identic cu parcela cu nr. cadastral 55836, in suprafata de 7125 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul Sofia Vicoveanca fn.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 26.08.2021 – 20.09.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230. 212696, int. 142.

PLAN INCADRARE IN ZONA PUZ MANDACHI
PLANSA URBANISTICE PUZ MANDACHI TWINS

Inchide