asupra propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, pentru construirea Ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietati private și teren proprietatea municipiului Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada  Dragoș Vodă nr. 4, strada Armenească nr 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr 7.
  Inițiatori: GENERAL CONSTRUCT SRL, PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE, TRANSPORTURI AUTO SA, CROITORU GHEORGHE și CROITORU LINA.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 24.10.2019-14.11.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.
Incadrare in teritoriu
Reglementari urbanistice - zonificare

 Data afisarii: 21.10.2019                                                     Anunț Nr. 34934/18.10.2019

Inchide