PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

CU SEDIUL IN B-DUL 1 MAI NR.5A

                                                                                                           ANUNT

               Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei baze sportive cu dotări aferente. Suprafaţa de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 4090 mp, identic cu nr. cadastral 1012/21 şi 1012/33, situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul numit “Suhat”.

             Solicitant:

ASOCIAŢIA UNIVERSITATEA POPULARĂ CULTURAL- ŞTIINŢIFICĂ MOLDOVA IAŞI – FILIALA SUCEAVA

 (cerere nr. 20607/20.06.2011)

 
          Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.
           Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 22.08.2011, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
Inchide