PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVAcu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A 

A B R O B,

Primar

Ion Lungu

 ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui complex multifuncţional (restaurant, sală evenimente, depozit produse alimentare, agrement), locuri de parcare şi căi de circulaţie. Suprafaţa de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 18874 mp, identic cu pc 2232/1, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2232/8, 2232/9, 2232/10, 2232/11, 2232/12, 2232/13, 2232/14, 2232/15, 2232/16, 2232/17, 2232/18 situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Fagului.
Solicitant: SC CAPITOLIU GARDEN SRL (cerere nr. 5367/10.02.2012)
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 28.03.2012, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

Inchide