pentru construirea unei zone de locuințe colective și individuale de mică înălțime, locuri parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 30793 mp (30793 mp - acte și 31069 mp - măsurată), identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 32029 și nr. 32030, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Aleea Dumbrăvii, inițiator SC CONTRIF SRL.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 29.04.2021 – 23.05.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Posibilități de mobilare urbanistică

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 27.04.2021

Inchide