PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 8851 mp, identic cu parcelele cadastrale nr.57729 (8384mp) si nr.57075 (467mp), situat in intravilanul municipiului, pe  Traian Vuia, f.n., inițiator S.C. UCASY HOMES S.R.L.
    Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
     Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 18.07.2022 – 11.08.2022  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  .   
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
    Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 42.

Inchide