solicitat de Rosca Cristian, Vieru Elena-Doruta si Constantin Daniel, Rosca Petru si Viorica, Lazar Iacob si Felicia, Strateanu Petru si Tesner Magdalena-Florentina, Botezat Ciprian si Ioana pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte cu regim mic de inaltime si dotari aferente, functiuni complementare locuirii, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente, imprejmuire pe teren proprietate privată în suprafață de 11167,00 mp, identic cu parcelele cadastrale cu nr. 44359, 31581, 44371, 44363, 43467, 44373, 44364, 44357, 44358, 44361, 44360, 44375, 40106, 44365, 44356, 44182, 44362, situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Aleea Dumbravii, zona Valcanesti, f.n.

      Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul primariei.  

Incadrare in teritoriu
Reglementari Urbanistice
Raportul informarii si consultarii publicului

Inchide