solicitat de Murariu Vergil, Murariu Aurelia și Dobroghiu Ioan, pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 8200 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49664, situat în extravilanul municipiului, pe Dealul Mănăstirii.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice începând cu data publicării anunțului în ziar. 

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice


Data afișării: 12.06.2019

Inchide