PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA 

CU SEDIUL IN B-DUL 1 MAI NR.

ANUNTA

           Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui complex comercial, locuri de parcare, spaţii verzi amenajate pe o suprafata de 6231 mp teren proprietate privată, situat în intravilan, str. Cuza Vodă, identic cu nr. cadastral 9909 – proprietatea SC LIDL ROMÂNIA SCS şi amenajare intersecţie (str. Eroilor cu str. Cuza Vodă).

          Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
- Textul complet al proiectului de hotărâre
   care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
          Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, orele 14, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Notă de fundamentare privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre     

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ 

 

 

 

 

 

Inchide