inițiat de Mandachi Ștefan Valentin, pentru modificare temă de proiectare la AC nr. 312 din 03.08.2016 care constă în supraetajare hotel cu un etaj, din D+P+3E+M în D+P+4E+M, extindere sală de evenimente D+P, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 5767 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 49186 (3460 mp), 1296/8 (1250mp) si 49553 (1057 mp), situat in intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul Sofia Vicoveanca.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
      - Textul complet al proiectului de hotărâre
      - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
      - Raportul compartimentelor de specialitate
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Raport informare și consultare

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 25124 / 17.07.2017

Inchide