inițiat de S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri/ branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 6098 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 48046 (4378 mp), nr. 48047 (1308 mp) și nr. 42632 (412mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Zamcei, nr. 15,
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
  - Expunerea de motive a primarului și viceprimarului municipiului Suceava
documente ce pot fi consultate și la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
    Cei interesați pot trimite, în scris, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, până la data de 23.02.2017 ora 14.00, dată când va avea loc ședința de Consiliu Local unde se va dezbate documentația privind realizarea acestui obiectiv.

Proiect de hotărâre

Raport consultare publică

Memoriu PUD

Plan de încadrare în zonă

Reglementări circulație rutieră

Reglementări urbanistice

Aviz arhitect

Anunț Nr. 6337 / 17.02.2017

 

Inchide