Nr. 36516 / 17.11.2016

initiat de S.C. ADAMARIS S.R.L. pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter şi showroom articole muzicale la mansardă,  pe teren proprietate privată în suprafaţă de 544 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47824, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Mărăşeşti, nr. 36.
    Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate  şi 
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
    Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava.

Inchide