ANUNȚ NR. 35797 din 11.11.2016

inițiat de Grigoraș Dan Marcel pentru construire locuință, anexe gospodărești, împrejmuire,  pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 30398, situat în intravilanul municipiului în zona Tătărași.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   - Textul complet al proiectului de hotărâre
   - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în perioada 11.11.2016 – 21.11.2016, între orele 9.00 – 13.00.

Documente:

Inchide