ANUNŢ

  Nr. 24542/05,08,2016

Initiat de Roşca Nicuşor, Roşca Gheorghe, Roşca Maria şi Roşca Ionuţ  pentru construirea a 4 locuinţe cu regim mic de înălţime, anexe, împrejmuire, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 2081 mp, identic cu parcelele cu numerele cadastrale 47880, 47877, 47873 şi 45152, situat în intravilanul municipiului, pe strada Maior Anton Ionescu, zona Lanişte.
        Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
     -  Textul complet al proiectului de hotărâre
      - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice,  la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în perioada 05.08.2016 – 15.08.2016.

Documente:

Inchide