Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire cartier de locuințe colective cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5365mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii, inițiator Gontaru Nicolai.

  Documentația aferentă proiectului de hotărâre include: 

  Documentația poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a instituției, la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”,
  • la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
  • la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
  • proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

  Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului in ziar, astfel:
    - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției - anexat anunțului la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”
    - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro ;
    - prin poștă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod poștal 720224;
    - la sediul instituției, la Registratura Generală - parter, din b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.
  Materialele transmise vor purta mențiunea "Propuneri privind elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ), str. Aleea Dumbrăvii, inițiator Gontaru Nicolai”
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa  www.primariasv.ro, secțiunea “Anunțuri”.
  Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
  Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, până la data de 02.10.2023, inclusiv.
  Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.

 

Inchide