Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate, iniţiat de REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., pentru construire magazin PENNY și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5790 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58009 (5352mp) și nr. 58006 (438mp), situat în intravilanul municipiului Suceava  pe str. Gheorghe Doja, nr. 142.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include: 
* nota de fundamentare a proiectului de hotărâre; 
* referatul de aprobare; 
* raportul compartimentelor de specialitate;
* textul complet al proiectului de hotărâre: 
* alte documente considerate relevante.

Documentaţia poate fi consultată: 
* pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”,
* la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
* la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
* proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al Primăriei municipiului Suceava.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului in ziar, astfel:
 |x| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei - anexat anunțului publicat la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”;
 |x| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro ;
 |x| prin poştă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod postal 720224;
 |x| la sediul instituţiei, la Registratura Generală - parter, din b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe str. Gheorghe Doja, nr. 142, parcelele cadastrale nr. 58009 și nr. 58006. 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris, va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 19.10.2023, inclusiv.
Informaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro 
 

Inchide