Municipiul Suceava, titular al Planului de calitate a aerului in municipiul Suceava pentru particule in suspensie PM10 perioada 2022 - 2026, anunta publicul asupra initierii procesului de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru municipiul Suceava.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul mentionat.

Propunerea de plan poate fi consultata la sediul Politiei locale Suceava - Biroul Protectia mediului, din str. Petru Rares nr. si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din str. Bistritei nr. 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 10-14 precum si la urmatoarele adrese internet: primsv@primariasv.ro, birou_mediu@primariasv.ro.

Informatii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul Politiei locale Suceava - Biroul Protectia mediului, din str. Petru Rares nr. si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din str. Bistritei nr. 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 10-14.

Comentariile, intrebarile sau opiniile pot fi transmise in scris, la sediul Politiei locale Suceava - Biroul Protectia mediului sau utilizand mijloace electronice la adresa birou_ mediu@primariasv.ro, pana la data de 30.06.2022.

Inchide