Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe, Direcția Direcția buget, contabilitate și fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Inchide