pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic. -rezultat selectie.

Inchide