consilier, clasa I, gradul profesional principal, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, consilier, clasa I, gradul profesional debutant -  Serviciul  urmărire și executare silită; și consilier, clasa I, gradul profesional superior, consilier, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul  amenzi. - Lista.

Inchide