pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate debutant, al Serviciului Investiții, reparații și administrativ; inspector tr.IA la Compartimentul control alimente de origine animală și igienă; îngrijitor la Complexul Comercial "Bazar", Direcția Administrația Piețelor. - .pdf.

Inchide