pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul prestări servicii - Compartimentul salabrizare și vidanjare - Direcția Generală a Domeniului Public. -Rezultat.

Inchide