Organizarea unei şedinţe publice de licitaţie la sediul Primăriei municipiului Suceava, joi 02.08.2007, orele 10,

pentru concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a unui număr de 85 parcele de teren în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în municipiul Suceava,

după cum urmează: str. Petru Rareş fn (8 parcele), str. Oituz şi str. Mărăşeşti fn (10 parcele), str. Zamca, str. Ion Neculce, str. Grigore Ureche, str. Mărăşeşti, str. Mărăşti fn (33 parcele), str. Victoriei şi str. Gavril Tudoraş fn (16 parcele), str. Amurgului fn (13 parcele), str. Cuza Vodă fn (5 parcele) în vederea amplasării unor stâlpi de susţinere a reţelei de transmisii servicii de televiziune, internet şi telefonie din municipiul Suceava.

 

Informaţii suplimentare şi caietele de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul Patrimoniu, camera 3 - telefon 0230-212696 int 147.

 

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt cele prevăzute în documentaţia licitaţiei.

 

Ofertele se pot depune la registratura Primăriei Municipiului Suceava până la data de 01.08.2007, orele 10.
Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pe o perioadă de 30 de zile.

Inchide