ANUNŢ  DE  PARTICIPARE

 la licitatia deschisa in vederea atribuirii  contractului ”Servicii de publicitate” 

1.Autoritatea contractanta: Municipiul Suceava, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A,  tel. 0230/212696, fax 0230/520593, e-mail: ., cod fiscal: 4244792.primsv@primariasv.ro Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa;

Nu exista etapa finala de licitatie electronica.

3. Locul principal de prestare: pe raza Municipiului Suceava.

4. Categoria serviciilor: Servicii de publicitate,cod CPV 74410000-6.Contractul presupune prestarea urmatoarelor servicii:publicitate in presa locala si centrala;publicitate radio local,publicitate TV local publicitate –presa electronica, impartite pe sase loturi:

LOTUL 1: Publicitate presa scrisa cotidian local;

LOTUL 2: Publicitate presa scrisa saptamanal local;

LOTUL 3: Publicitate  radio local ;

LOTUL 4: Publicitate TV locala;

LOTUL 5: Publicitate presa electronica;

LOTUL 6: Publicitate presa centrala cotidian.

Oferta se poate face pentru unul sau mai multe loturi.

5.Cantitatea serviciilor: in functie de necesitati,in limita fondurilor alocate.

6.Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare:NU.

7.Prestarea serviciilor nu este rezervata unor profesii specifice.

8.Durata contractului este de la semnarea acestuia pana la 31.12.2008 cu posibilitatea prelungirii acesteia cu maxim 4 luni prin act aditional.

9.Nu se accepta oferte alternative.

10. Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP(www.e-licitatie.ro), atasata anuntului de participare sau poate fi descarcata de pe pagina de internet http://www.primariasv.ro/.

11. Termenul limita de primire a ofertelor: 25.04.2008- ora 9.00

12.Adresa la care se transmit ofertele: Primaria municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A,loc.Suceava.

13. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana;

14. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25.04.2008, ora 10.00;

15. Garantia de participare se va constitui astfel: 

Denumire lot Cuantum garantie de participare
LOTUL 1:Publicitate presa scrisa cotidian local 5000 lei
LOTUL 2:Publicitate presa scrisa saptamanal local 800 lei
LOTUL 3: Publicitate  radio local 800 lei
LOTUL 4: Publicitate TV locala 1500 lei
LOTUL 5 :Publicitate presa electronica 500 lei
LOTUL 6 :Publicitate presa scrisa centrala-cotidian 100 lei

 

 

16. Modalitati de finantare: buget local. Plata se face dupa emiterea facturii, in limita creditelor bugetare aprobate pentru anul in curs.

17. In caz de asociere a mai multor operatori economici, acestia vor prezenta un acord de asociere legalizat la un notar public, daca oferta lor comuna va fi declarata castigatoare;

18. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma:- aflarea operatorului economic in oricare dintre situatiile descrise in art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006 ;

19. Criterii minime de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici:declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani,certificare tiraj mediu difuzat pe editie (pt.presa locala),licenta de emisie(pt.posturile de radio si TV).

20. Durata de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor;

21. Criteriul de atribuire al contractului: “pretul cel mai scazut”.

Inchide