Nr. 23370/5.08.2015

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN pentru construire hală procesare legume-fructe și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe terenul identic cu nr. cadastral 2301/1 în suprafață de 1434 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Aleea Dumbrăvii fn.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

Inchide