Nr. 18657/3.07.2014
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MORAR IONUŢ CĂTĂLIN pentru organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea suprafeţei de 150 mp teren domeniul privat al municipiului Suceava, identic cu parcela cu numarul cadastral 44559, în vederea construirii unui sediu de firmă, situat în intravilanul municipiului Suceava, intersecţia străzii Mihai Viteazul cu strada Ciprian Porumbescu. 

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
Inchide