Nr. 13662  din  21.04.2016 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de DARIE FLORIN IULIAN şi DARIE TATIANA pentru construire locuinţă individuală cu regim mic de inălţime, anexă, împrejmuire, racorduri şi branşamente, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 600 mp, identic cu nr. cadastral 47800, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Emil Cioran, zona Tătăraşi.

            Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în perioada 27.04.2016 – 11.05.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide